शिक्षक आवश्यक्ता

श्री कपिलवस्तु राष्ट्रिय माध्यमिक बिद्यालय चेतरादेईमा बिज्ञान बिषयको शिक्षक आवश्यक्ता परेको हुनाले योग्यता पुगेका उमेदवारहरु लाई दरखास्त दिन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

© कपिलवस्तु जागरण, कपिलवस्तु
Powered By: PiT Group